❈ Kontakt 

Stretávame sa v Komunitnom centre KOMUCE, Robotnícka ulica č. 12, Banská Bystrica.

Kontaktná osoba: Ing. Janka Slaná, MBA
predsedníčka Živeny miestneho odboru Banská Bystrica
+421 905 326 886