Oznamy

Christmas
Christmas

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.
Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k Štedrovečernému stolu.

S úctou    Ing. Janka Slaná, MBA    predsedníčka Ž MO BB 

Výročná členská schôdza 26.2.2019 - zápisnica